Trenutno radimo na nekoliko projekata u cilju povećanja kvalitete zdravstvenih usluga:

 

Popis odabranih referenci i projekata

 1. Projekt jednakosti i pravičnosti u pristupu zdravstvenim uslugama.
 2. Projekt podizanja jednakosti i pravičnosti za socijalno deprivirane u okviru istraživanja jednakosti u zdravlju i zdravstvu.
 3. Izračun troška i tereta dijabetesa za Republiku Hrvatsku.
 4. Studija isplativosti (cost benefit) upotrebe PET-CT tehnologije.
 5. Projekt suradljivosti i podrške suradljivosti bolesnika.
 6. Projekt prevencije osteoporoze u okviru Tjedna mobilnosti.
 7. Projekt kreiranja registra bolesnika.
 8. Projekt komparacije kapaciteta, znanja i vještina procjene zdravstvenih tehnologija Republike Hrvatske i Mađarske.
 9. Projekt Inovativna reforma zdravstvene zaštite - kakva bi trebala biti.
 10. Projekt Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu.
 11. Projekti s područja ispitivanja kvalitete života u odnosu na određen a indikacije lijekova.
 12. Projekt integrirane palijativne medicine.
 13. Farmakoekonomske analize iz područja: oftalmologije, onkologije, reumatologije i imunologije, gastroenterologije, endokrinologije, psihijatrije, kardiologije, medicinskih pomagala i uređaja, anesteziologije, nefrologije, hematologije, dermatologije.

 

Posebna poglavlja:

 1. - informatizacija zdravstva
 2. - statističke analize - dizajn, provedba i analiza istraživanja
 3. - Jednakost i pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama i nejednakosti u zdravlju RH - projekt Ministarstva znanosti
 4. - nastava, edukacija i znanost - članovi/konzultanti društva suradnici su u nastavi i znanosti na: