Okrugli stol HDFEZ-a - 28. travnja 2008

Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva (HDFEZ), u suradnji s Poslijediplomskim studijem menadžmenta u zdravstvu ŠNZ "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održalo je 28. travnja 2008. godine okrugli stol s temom FARMAKOEKONOMIKE -

Kako postojećim sredstvima osigurati kvalitetu liječenja za sve pacijente?

Pred više od stotinu sudionika ova vrlo zanimljiva i aktualna tema i pomalo inovativni stavovi novoosnovanog HDFZ-a privukli su veliku pozornost prisutnih, među kojima bivše ministre zdravstva, prof. Stavljenić Rukavina i dr. Vlahušića, gospodina Karla Karola, australskog konzultanta iz brojnih projekata Svjetske banke i WHO, čelnike Hrvatske udruge poslodavaca u Zdravstvu, doajena farmakologije u Hrvatskoj prof. Vrhovca, saborskog zastupnika dr. Miranda Mrsića, brojne predstavnike farmaceutske industrije, ljekarništva, ravnatelje zdravstvenih ustanova, članove Društva i predstavnike medija.

Uvodno je moderator Okruglog stola i predsjednik Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, primarijus dr.sc. Ranko Stevanović predstavio Društvo i njegovu misiju: Promicati i postići više zdravlja za raspoloživa sredstva, racionalizirati potrošnju koja nezaustavljivo raste, a pritom nije praćena odgovarajućim poboljšanjima zdravlja na razini populacije i pritom kao profesionalno, beskonfliktno i apolitično biti aktivni sudionik u razvoju farmakoekonomskih modela i smjernica, izvan dohvata lobija, utjecaja dnevne politike i agresivne promidžbe te predlagati modela analize zdravstvenog sustava i postupaka, biti sudionik u njihovom provođenju i svojevrstan promicatelj inovativnih pristupa koji su zasnovani na dokazima i utemeljeni na znanosti.

Nakon toga, Saša Cvetojević, dipl oecc., predsjednik Udruge ljekarnika u HUP-u, član Upravnog vijeća HZZO, član Pregovaračkog tima za pristupanje EU, u nadahnutom izlaganju "Ljekarništvo u RH - vuk nije sit, a gdje su koz ?" opisao je probleme, zablude i nedoumice oko ljekarništva u Hrvatskoj.

Prof. dr.sc. Igor Francetić sa Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Rebro, pojasnio da racionalno propisivanje lijekova nužno ne podrazumijeva rezanje troškova i naglasio temeljne principe racionalne primjene lijekova. Ilustrirajući primjerima (akutna upala uha, akutni sinusitis i sl.) ukazao je na važnost primjene lijeka dokazane djelotvornosti, prihvatljive škodljivosti te prihvatljivog troška za pojedinca i društvo.

Članica Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, dr.med. Karolina Kalanj sa Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", u prezentaciji o primjeni farmaceutskih smjernica i kliničkih vodilja, usporedila je hrvatsku situaciju s regionalnim pristupima i rješenjima za tranzicijske zemlje a dr.med. Luka Vončina također član HDFEZ sa Škole narodnog zdravlja pojasnio je na primjerima Cost Effectiveness/Utility Analysis i Budget Impact Analysis suvremene i u svijetu danas primjenjivane načine analize cijena lijekova i njihove korisnosti.

Šteta je što se pozivani Ministar zdravstva i socijalne skrbi i direktor HZZO uslijed spriječenosti nisu odazvali pozivu na ovaj okrugli stol niti poslali svoje predstavnike da u idejama i incijativama HDFEZ i Okruglog stola prepoznaju potencijale hrvatskih farmakoekonomskih eksperata okupljenih u Društvu i izvan njega, koji bi u partnerstvu s HZZO mogli znatno doprinijeti boljoj uspješnosti zdravstvenog sustava i racionalnoj potrošnji u zdravstvu, a zaključci skupa bit će uskoro dostupni i HZZO i široj javnosti.