Farmakoekonomsko - epidemiološko istraživanje stope bolovanja bolesnika s reumatoidnim artritisom

CRoActive

Croactive members login

U siječnju 2011. započelo je CRoActive istraživanje u kojem anketom prikupljamo podatke o uvođenja lijeka RoActemra u prosincu 2010. na listu lijekova HZZOa. Indikacija za primjenu lijeka vidljiva je na listi lijekova koju možete pronaći na stranicama Narodnih Novina - poveznica:

Anketom će se pokušati utvrditi utjecaj liječenja biološkim lijeka na radnu sposobnost i odsustvo s radnog mjesta.

Uz Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u anketiranje je do sada uključeno više zdravstvenih ustanova: Klinički bolnički centri u Rijeci i Osijeku, Thalassotherapia Opatija, Klinička bolnica Dubrava

Za sve dodatne informacije o CRoActive projektu obratite se na E-mail adresu